Satış ve Danışma Hattı: +9 0 533 035 1566 İngilizceTürkçe

AMR

AMR, Automatic Meter Reading(Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri)

Bu tür bir sistemde Kurumun, işletme ihtiyaçları doğrultusunda her türlü sayaç verisinin cihaz protokolleri üzerinden okunması ve raporlanması gerçekleştirilir.

Bu tür bir uygulama daha çok kurum ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen raporlama arabirimleri üzerinden saha verilerinin etkin kullanımını sağlar. Bu yapı üzerinden elde edilen değer taşıyan sağlıklı verinin hızlı ve organize bir bütün halinde değerlendirilmesi sağlanır. Aynı zamanda saha şartlarının kuruma fayda sağlayacak şekilde dizaynının teminini gerçekleştirir.

Saha uygulaması çoğunlukla uzak lokasyonda veya zor şartlarda erişilebilecek sayaç(elektrik, su, doğalgaz veya her türlü akışkan) verilerine ulaşmayı, etkin ve verimli bir şekilde raporlanarak sonuçların kurum çalışma maliyetlerini iyileştirme amaçlı kullanılmasını kapsar.

Sayaç okumalarının çoğunlukla uygun çevirici veya adaptörler üzeriinden yapıldığı bu tür sistemlerde smart, akıllı ürün teknolojileri kullanılarak çözümler sağlanmaktadır. Bu ürünler entegre veya harici modüller ile donanımlı olarak merkez ile uygun protokoller üzerinden haberleşerek kurum ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Temin ettiğïmiz kablolu, kablosuz MBus veModbus protokolü ile çalışan çeşitli pulse, enkoder, algılayıcı üzerinden rahatlıkla sistem kurulumu ve entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.Bu ürün grupları arasından özellikle her bir işletme noktasından veri toplayan data logger, GSM, GPRS haberleşmesi ve data kayıt(log) özelliği sunan MX-2, MX-5, MX-7 ve RAY-3 cihazlarımız ile istenilen konfigrasyonu karşılayan uygulamalar gerçekleştirilebilir.

Zor şartlarda erişilen her türlü mekanik sayaç verisinin okunmasına ürün ağacımızdan EnergyCam cihazı ile yanıt verebildiğimizi ifade ederek bu cihazın temelde görüntü işleme tekniği ile görüntü içerisinde yer alan sayısal değerleri merkezi sisteme aktaran bir tekniği içerdiğini ifade etmek isteriz. Bu sayade ekstra herhangi bir pulse veya adaptöre ihtiyaç duymadan ve var olan herhangi bir mekanik sayaç üzerine konumlandırma yaparak tesisat veya ortamda hiçbir değişiklik yapmadan sayaçlar okunmuş olmaktadır.