Satış ve Danışma Hattı: +9 0 533 035 1566 İngilizceTürkçe

Telemetri

TELEMETRİ(UZAKTAN OKUMA)

 

Günümüz teknolojisinde Kurum ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde erişme ve erişilen verinin kurum ihtiyaçlarını düzenleme doğrultusunda raporlanması etkin kullanım parametresi olarak değer kazanmıştır. Raporlamalar sonucunda geliştirilen ve uygulanan planlı iyileştirmeler ile verimlilik üst noktalara taşınmaktadır. Bir Kurum için giderlerin minimize edilmesi, kurum varlığının planlı bir şekilde korunması ve bütün bunların açık, görülebilir yapılar üzerinden temin edilmesi sağlıklı verilerin toplanması ile temin edilmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen veriler için işletmenin faaliyetini sürdürdüğü alanlarda akıllı uç noktaların oluşturulması, tüketimlerin izlenmesi, işletme şartlarının raporlanması akıllı sistemlerin kullanması ve raporlama ile mümkün olmaktadır. Bu tür bir uygulamada daha çok veri toplama uçları olarak basınç, sıcaklık vb sensör, transmitter grupları kullanılırken, haberleşme arabirimleri olarak Rayo modem ve GSM/GPRS modemler kullanılmaktadır. Bu tür bir uygulamada son nokta ise yine uygulama merkezinde yer alan uygulama yazılımı olmaktadır.

 

Telemetri uygulamalarında sıklıkla haberleşme arabirimi olarak kullanılan GSM/GPRS üniteleri fonksiyonları açısından basit ve kolay kullanımlı elemanlar olarak yapılandırılabilmektedir. Bunun yanında bu tür uygulamalar için sağladığımız GSM/GPRS modemlerimiz data logging, protokoller arası çevrim, gateway özellikleri ile farklı ihtiyaçları yanıtlar vermektedir. Bu tür bir uygulamada özellikle RAY-3 adını verdiğimiz ekipmanımız ve serisindeki diğer ürünler ile her türlü Telemetri, uzaktan okuma ihtiyaçlarınıza yanıtlar vermekteyiz.